1st English Method - Know how to learn

Filozofie projektu a představení dotačního titulu

 

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy:

Další vzdělávání

Název oblasti podpory:

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.07/03.0005

Název projektu:

Tvorba a realizace moderní výuky anglického jazyka metodou 1st English Method s využitím IT techniky

Datum zahájení realizace projektu:

1. 8. 2012

Datum ukončení realizace projektu:

31. 1. 2014

Doba učení – testovací období:

1.2.2013 – 30.11.2013 10 měsíců

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vyvinutí nové výukové metody anglického jazyka-1st English method (1st EM), která je výjimečná svou rychlostí osvojení slovní zásoby a automatickým využívání získaných poznatků v oblasti všeobecné a obchodní angličtiny.

Projekt je určen pracující veřejnosti, která chce získat jistotu při využívání anglického jazyka na úrovni všeobecného a obchodního jazyka a nezaměstnaným, s cílem zvýšení pravděpodobnosti získání nového pracovního uplatnění s požadavkem aktivní znalosti angličtiny. Cílem je tedy odbourání nejistoty a ostychu uživatelů anglického jazyka a zlepšit tak úroveň nejen pasivní, ale především aktivní znalosti. Důvodem realizace projektu je nízká ochota využívání angličtiny v komunikaci s anglicky hovořícími partnery, nízká aktivní znalost AJ a dále strach a nejistota těchto lidí AJ využívat. Cíle projektu budou dosaženy vytvořením metodiky a materiálů, ICT a vyškolením speciálního lektorského týmu a pilotním ověřením metody.

 

Cíle projektu

Cílem projektu vycházející z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a MS kraje je vyvinutí nové výukové metody anglického jazyka - 1st English method (1st EM), která je výjimečná svou rychlostí osvojením slovní zásoby a automatickým využíváním získaných poznatků. Výsledkem je tedy odbourání nejistoty a ostychu uživatelů anglického jazyka a zlepšení úrovně nejen pasivní, ale především aktivní znalosti.

Vytvořením naprosto nové metody, zkvalitněním již používaných-zastaralých metod a vytvořením speciálních materiálů bude vyvinut komplexní systém pro efektivní výuku AJ, jehož metodika bude moci být později použita pro aplikaci také do jiných světově používaných jazyků.

Projekt reaguje na potřebu MS kraje na:

 

Cílová skupina:

1) "Zaměstnaní občané" - účastníci dalšího vzdělávání - 80 podpořených osob. Skupina se skládá z "firemních" studentů a studentů otevřených kurzů pro veřejnost s omezením na ekonomicky aktivní občany.

2) "Nezaměstnaní občané" - účastníci dalšího vzdělávání - 80 podpořených osob. Skupina bude sestavena z občanů, nacházející se v době zahájení realizace projektu na Úřadu práce.

Celkem tedy bude podpořeno 160 osob (přibližně 50% mužů a 50% žen), kteří se prostřednictvím pilotáže metody 1st EM budou účastnit výuky. Maximální počet osob v jedné skupince bude vzhledem k efektivitě 10.

 

Předběžně plánujeme následující rozdělení skupin s dotací 80 vyučovacích hodin/rok/skupina:

Začátečník (A1)
všeobecný AJ
2 skupiny
20 podpořených osob
Mírně pokročílý (A2)
všeobecný AJ
2 skupiny
20 podpořených osob
Středně pokročilý (B1)
všeobecný AJ
2 skupiny
20 podpořených osob
Pokročilý (B2)
všeobecný AJ
2 skupiny
20 podpořených osob
Začátečník (A1)
obchodní AJ
2 skupiny
20 podpořených osob
Mírně pokročílý (A2)
obchodní AJ
2 skupiny
20 podpořených osob
Středně pokročilý (B1)
obchodní AJ
2 skupiny
20 podpořených osob
Pokročilý (B2)
obchodní AJ
2 skupiny
20 podpořených osob
Kontaktujte nás

Kontaktní osoba

Andrea Valášková

Adresa

Nádražní 537/39,
702 00 Ostrava, Česká republika

Telefon

(+420) 739 887 799