1st English Method - Know how to learn

Učební materiály

Metoda 1st English Method se skládá celkem ze čtyř knih. Každá kniha odpovídá jedné úrovni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1 – B2) jak po gramatické stránce, tak co se slovní zásoby a tematických celků týče. V každé lekci v knize jsou navíc zařazena i praktická témata z každodenního života (cestování, stravování, ubytování, zaměstnání, koníčky, nakupování, atd.). Studenti se tak naučí i slovní zásobu logicky navázanou k jednotlivým tematickým celkům.

Od BOOK 1 se studenti postupně prakticky připravují i na systém a strukturu cambridgeských jazykových zkoušek. Část cvičení z každé lekce, obzvláště ve vyšších úrovních, jsou utvořena tak, aby nejen prakticky procvičila novou slovní zásobu a gramatické jevy dané lekce, ale aby studenty seznámila i s typy cvičení, se kterými se mohou potkat na cambridgeských zkouškách.

Dokončením BOOK 4 dosáhne student úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá požadavkům k získání certifikátu FCE.

Bylo vyvinuto celkem 9 učebnic, které slouží, jak lektorskému týmu, tak samotným studentům:

Pro studenty:

Book 1 - Student's Book – úroveň A1
Book 2 - Student's Book – úroveň A2
Book 3 - Student's Book – úroveň B1
Book 4 - Student's Book – úroveň B2
Business Book


Pro učitele:

Book 1 - Teacher's Book – úroveň A1
Book 2 - Teacher's Book – úroveň A2
Book 3 - Teacher's Book – úroveň B1
Book 4 - Teacher's Book – úroveň B2

Profil projektu
Kontaktujte nás

Kontaktní osoba

Andrea Valášková

Adresa

Nádražní 537/39,
702 00 Ostrava, Česká republika

Telefon

(+420) 739 887 799