1st English Method - Know how to learn

Vážený(á) kliente(ko),

před samotným zahájením kurzu bychom Vás rádi požádali o vyplnění jednoho z rozřazovacích testů. Podle výsledku, kterého v testu dosáhnete, budete zařazen/a do skupiny, která nejlépe odpovídá Vaší současné jazykové úrovni. Proto je důležité, abyste v testu odpovídal/a jen na ty otázky, na které znáte odpověď a „netipoval/a“. Jen tak bude mít výsledek testu správnou vypovídací schopnost a Vy budete moci efektivně navázat výuku na odpovídající úrovni. U všech otázek je vždy správná právě jedna odpověď.

V případě, že při vyplňování konkrétního testu zjistíte, že jsou pro Vás otázky příliš jednoduché nebo naopak složité, prosím, přejděte rovnou k vyplňování vyšší/nižší kategorie testu. Procentuální dosažené skóre se Vám zobrazí ihned po vyplnění testu, po vyplnění přihlášky Vám bude odeslán email s podrobným výsledkem.

Pokud jste angličtinu v minulosti nikdy nestudoval/a, popřípadě s ní nemáte žádnou jinou zkušenost, jen zmáčkněte tlačíto odeslat test, poté bude možno se do kurzu přihlásit.

Zvolte si test

 Začátečník

Tento test je určen pro studenty, kteří už angličtinu někdy v minulosti studovali a měli možnost se seznámit jen se základní slovní zásobou a gramatickými pravidly. Test na této úrovni je určen i pro kategorii tzv. „falešných začátečníků“. Test odpovídá maximálně úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 Mírně pokročilý

Test je určen pro studenty, kteří už angličtinu studovali, popřípadě získali jazykové dovednosti jinou formou a jsou schopni rozumět jednoduššímu mluvenému i psanému projevu o běžných tématech z každodenního života. Bez větších obtíží jsou aktivně schopni používat základní anglické časy a gramatické struktury. Test odpovídá maximálně úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 Středně pokročilý

Test je určen pro studenty, kteří jsou schopni rozumět mluveným i psaným projevům, které se týkají běžných i odbornějších témat, se kterými se pravidelně setkávají. Bez větších obtíží se domluví ve většině situací, které je mohou potkat na cestách nebo v práci. Studenti na této úrovni jsou schopni aktivně používat běžné gramatické prostředky a struktury. Test odpovídá maximálně úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 Pokročilý

Tento test je určen pro ty studenty, kteří jsou schopni rozumět složitějším textům i o abstraktních tématech. Jsou schopni bez větších obtíží plynule hovořit o známých tématech a aktivně používat obecná gramatická pravidla a struktury. Test odpovídá maximálně úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kontaktujte nás

Kontaktní osoba

Andrea Valášková

Adresa

Nádražní 537/39,
702 00 Ostrava, Česká republika

Telefon

(+420) 739 887 799